Brandbook kūrimas

Brandbook kūrimas – vienas iš reikšmingiausių etapų prekės ženklo vystyme. Siūlome kūrybiškus brandbook kūrimo sprendimus, kurie leidžia išlaikyti prekės ženklo firminį stilių darnų, nuoseklų ir vientisą.

Brandbook kūrimas – nuoseklus ir vientisas įmonės firminis stilius

Siekiant sėkmingai įtvirtinti prekinį ženklą, būtinas komunikacijos vientisumas: tokie pat logotipo variantai, spalviniai deriniai, šriftai ir kita vizualinė informacija. Nuosekli grafinė prekės ženklo komunikacija, kurią iš esmės sudaro brandbook kūrimas, padeda palaikyti ryšį su vartotojais, išsiskirti iš konkurentų, sumažinti išlaidas ir tapti atpažįstamu bei patikimu prekės ženklu vartotojų galvose. Kuo prekės ženklas yra vientisesnis, t.y. paprastesnis, aiškesnis, nenukrypstantis nuo pasirinktų rėmų, tuo žmogus paprasčiau, lengviau ir maloniau šį prekės ženklą suvokia, priima, išsaugo savo atmintyje, o vėliau atpažįsta.

Norint sukurti unikalų ir įsimintiną įvaizdį, svarbu atrasti savo firminį stilių, skirtingą nuo konkurentų. Firminį stilių sudaro ne tik grafiniai elementai, bet ir pardavimų taktika, orientuota į klientą, socialinė aplinka, geografinė vieta, ir kt. Todėl prieš pradedant brandbook kūrimo procesą, būtina išanalizuoti veiklos išskirtinumus, kurie vėliau padės perteikti idėją ir pagrindinę žinutę.

Brandbook kūrimas padeda grafikos ir marketingo srities specialistams nuosekliai ir aiškiai perteikti prekės ženklo vizualinę komunikaciją.

Profesionalus brandbook (stiliaus vadovo) kūrimas

Brandbook‘as – tai knyga, kurioje detaliai aprašomos ir vizualiai pavaizduojamos prekės ženklo naudojimosi instrukcijos, siekiant išlaikyti komunikacijos vientisumą, profesionalumą, ilgalaikėje perspektyvoje apsaugoti nuo brangių klaidų, pagreitinanti ir palengvinanti prekės ženklo priežiūrą ir vystymą bet kokiose reklamos priemonėse. Stiliaus knyga arba stiliaus vadovas (arba trumpai tariant – brandbook’as) – ypač svarbus elementas vizualinio identiteto kūrime, kuris būtinas norint išsiskirti iš konkurentų konkurencingose rinkose, tapti atpažįstamais ir mėgiamais esamiems ir potencialiems paslaugų vartotojams.

Stiliaus knygos kūrimas kiekvienu atveju atrodo skirtingai. Brandbook’as gali būti sudarytas tik iš svarbiausių stiliaus detalių arba iš visų įmanomų stiliaus elementų ir jų naudojimo variantų.

Brandbook kūrimo procesą sudaro:

  • Įvadas;
  • Logotipas;
  • Logotipo naudojimas, dydžiai, spalvos;
  • Spalvų paletė;
  • Šriftai ir tipografija;
  • Nuotraukos ir vizualai;
  • Firminio stiliaus elementai;
  • Viešoji komunikacija;
  • Kt.